Podmienky používania

FreShop.sk

https://www.freshop.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

freShop.sk poskytuje priestor na sprostredkovanie predaja a nákupu kvalitných regionálnych  výrobkov od farmárov (predajcov) medzi predávajúcimi a kupujúcimi užívateľmi webovej stránky.

freShop.sk nie je predajcom výrobkov od jednotlivých predajcov prezentujúcich svoj tovar na web stránke www.freshop.sk. (ďalej len freshop.sk).

Freshop.sk je len sprostredkovateľom predaja výrobkov, prezentovaných od jednotlivých pradajcov na webe freshop.sk.

Freshop.sk poskytuje priestor pre komunikáciu medzi výrobcom a kupujúcim.

Pre predaj farmárskych výrobkov na stránke freshop.sk je potrebné zaregistrovať sa ako predávajúci užívateľ webu.

Registrovať sa na stránke freshop.sk môžu fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov.

Súčasťou registrácie je odsúhlasenie Podmienok používania webovej stránky. Registráciou na webovej stránke freshop.sk dáva Predávajúci a Kupujúci súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania freshop.sk a z nich vyplývajúcimi pravidlami na webovej stránke.

Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na freshop.sk (zdieľanie údajov ako meno, názov spoločnosti, adresa, popis vykonávanej činnosti vo vzťahu Predávajúci – Kupujúci).

Užívatelia, ktorí sú na webovej stránke freshop.sk registrovaní sa zaväzujú aktualizovať svoje osobné informácie.

Registrácia Kupujúcich a Predávajúcich na freshop.sk je bezplatná.

Článok II

Nákup na FreShop.sk

Na stránke freshop.sk môžu nakupovať Kupujúci on-line priamo na web stránke www.freshop.sk. Nákup výrobkov prostredníctvom freshop.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Podmienkami používania.

Ponuka Výrobkov od Predávajúcich a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva na stránke www.freshop.sk. Výrobky si návštevníci stránky vyberajú v rámci fotogalérií Predajcov (Galéria predajcu) alebo v rámci fotogalérií jednotlivých kategórií produktov (Galéria výrobkov).

Vybraný výrobok si Kupujúci objednáva (vložiť do Košíka) na konkrétnej podstránke konkrétneho Predajcu a na základe ním zadaných podmienok (cena, spôsob platby, poštovné, spôsob distribúcie).

Výrobky vybrané Kupujúcim od jedného alebo viacerých Predávajúcich si vkladá Kupujúci do Košíka, kde sa nakúpené výrobky automaticky triedia podľa jednotlivých Predajcov do Balíkov.

V procese potvrdzovania Objednávky sa jednotlivé Položky konkrétneho Balíka od konkrétneho Predajcu automaticky zrátavajú a pripočítava sa k nim poštovné podľa typu distribúcie Balíka, ktorý daný Predajca poskytuje.

Kupujúci berie na vedomie, že každý Predávajúci a na freshop.sk poskytuje rôzne podmienky platby (napr. Platba na Dobierku), rôzne spôsoby distribúcie výrobkov (napr. iba kuriérskou prepravnou spoločnosťou), rôznu výšku poštovného v závislosti od spôsobu distribúcie, veľkosti výrobku či rýchlosti doručenia výrobku (v prípade nízkej expiračnej doby výrobkov).

Spôsob platby

Všetky ceny Výrobkov v Galériách Predávajúcich na freshop.sk sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre Kupujúceho.

Kupujúci na freshop.sk môže využiť nasledujúce možnosti platby:

 1. DOBIERKA (distribúcia prebiehajúca cez Slovenskú poštu)
 2. PLATBA VOPRED (bankový prevod na účet predávajúceho)

V prípade výberu Platba vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná..

Predávajúci berie na vedomie, že z ceny za vykonaný nákup si FreShop.sk nárokuje (vypláca) 12%-tnú províziu.

FreShop.sk nezodpovedá za nezrealizovanie platby, za oneskorené pripísanie úhrady na účet Predávajúceho, ani za chybné uvedenie čísla účtu zo strany Predávajúceho.

Spôsob distribúcie tovaru

Každý Predávajúci poskytuje rozličné možnosti distribúcie výrobkov z daných možností distribúcie na freshop.sk

Predávajúci na freshop.sk poskytujú 5 spôsobov distribúcie výrobkov:

 1. DOBIERKA (distribúcia prostredníctvom Slovenskej pošty)
 2. DOPORUČENÁ ZÁSIELKA (distribúcia prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty, platba za tento spôsob distribúcie je Platba vopred, buď bankovým prevodom na účet Predávajúceho).
 3. KURIÉRSKA SLUŽBA (distribúcia výrobkov prostredníctvom kuriérskej služby, ktorú si zvolí daný Predávajúci a za podmienok, aké sú pri konkrétnej distribúcii medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohovorené, platba za tento typ distribúcie je buď platba vopred alebo platba na mieste kuriérovi, ktorý balík Kupujúcemu doručí).
 4. OSOBNÝ ODBER (ak tento typ distribúcie Predávajúci uvádza v registračnom formuláre tzn., že zakúpené výrobky si Kupujúci vyzdvihne sám u Predávajúceho na dohodnutom mieste)
 5. DOVOZ VÝROBKOV PREDÁVAJÚCIM (distribúciu výrobkov realizuje Predávajúci svojim dopravným prostriedkom na uvedenú adresu Kupujúceho, platba za tento spôsob distribúcie je buď platba vopred – bankovým prevodom na účet Predávajúceho alebo na mieste dopravcovi, ktorý objednané výrobky doručí).

Uzatvorenie obchodu a zodpovednosť za jeho realizáciu

Kupujúci berie na vedomie, že tovar vo vykonanej objednávke môže pochádzať od rôznych Predajcov, čo určuje podmienky dodania jednotlivých Balíkov v Objednávke (spôsob platby, spôsob distribúcie, poštovné)

Kupujúci berie na vedomie, že zaslaním Objednávky len informuje Predajcu o záujme kúpiť vybrané Výrobky.

Za samotné Uzatvorenie obchodu sa podľa Podmienok používanie FreShop.sk považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho.

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru výhradne na vzťah Kupujúci-Predávajúci. FreShop.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za realizáciu platby zo strany Kupujúcich, ani za distribúciu tovaru zo strany Predávajúcich.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo za neskoré, nekvalitné, nezodpovedajúce dodanie nesie Predajca.

V prípade vzniknutých konfliktov v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Kupujúci  a Predávajúci v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

Kupujúci berie na vedomie, že objednaný tovar (balík) bude zo strany Predávajúceho odoslaný v prípade zvolenej Objednávky na DOBIERKU max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY v termíne, ktorý je určený Slovenskou poštou bude Balík vrátený Predávajúcemu a ten má právo vrátiť tovar (výrobky) z Balíka medzi nepredané na webe FreShop.sk.

Kupujúci sa zaväzuje, v prípade Objednávky DOPORUČENE s Platbou vopred, uhradiť stanovenú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu (finálneho potvrdenia kompletnej alebo čiastočnej Objednávky a obdržania informačného mailu o platbe za Objednávku DOPORUČENE – výška platby s poštovným, platobné údaje predajcu, variabilný symbol platby).

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predávajúci právo stornovať Objednávku a vrátiť objednané Výrobky medzi nepredané do svojej ponuky na FreShop.sk. Predávajúci je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom Pošty o stornovaní Objednávky.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že objednaný Balík bude distribuovaný zo strany Predávajúceho až po uhradení Platby vopred na účet Predávajúceho jedným z možných spôsobov Platba vopred, ktoré Predávajúci ponúka (napr. bankový prevod na účet).

Predávajúci je povinný zaslať objednaný Balík maximálne do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

V prípade, že Predávajúci nedodá Objednávku v stanovenom čase (maximálne 14 kalendárnych dní) od obdržania PLATBY VOPRED alebo maximálne 14 kalendárnych dní od potvrdenia Objednávky prostredníctvom DOBIERKY) alebo v prípade, že objednávku dodá nekompletnú, či nezodpovedajúcu avizovanej kvalite, má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť prostredníctvom oficiálneho Hodnotenia správania sa predávajúceho. Zoznam hodnotení, záporných aj kladných, je verejnou súčasťou každého Profilu Predávajúceho. FreShop.sk má na základe záporných hodnotení, ktoré sa na Profile Predávajúceho vyskytujú opakovane a po prešetrení histórie komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, právo využiť možnosť deaktivovať profil takéhoto Predajcu.

Termíny pre distribúciu Objednávok sú hraničné, zvyčajne Predávajúci zasiela Tovar hneď po potvrdení Objednávky. V prípade, že Kupujúci požaduje tovar do určitej doby, je povinný odkomunikovať túto požiadavku s konkrétnym Predávajúcim výrobku a požiadať o prednostné vybavenie prostredníctvom internej Pošty.

FreShop.sk nie je zodpovedná za vybavenie Objednávky prednostne v prípade ak Kupujúci požaduje dodanie tovaru do určitého termínu.

FreShop.sk žiadnym spôsobom nezodpovedá za zrealizovanie alebo nezrealizovanie platby zo strany Kupujúceho.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za Balík, distribúcie Balíka, problémov s dodaním Balíka alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe za Objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na stránke www.FreShop.sk, v rámci sekcie Pošta – na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi Kupujúcim a Predávajúcim a nezobrazuje sa všetkým užívateľom Freshop.sk.

FreShop.sk ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

Kupujúci a Predávajúci nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo FreShop.sk.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Pre storno Objednávky, ktorá nebola potvrdená zo strany Predávajúceho, je potrebné čo najskôr kontaktovať koknrétneho Predávajúceho so žiadosťou o zrušenie Objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonického kontaktu Predávajúceho.

Každý Kupujúci má právo stornovať Objednávku. v prípade, že Objednávka už Predávajúcim bola potvrdená, ale platba vopred za Objednávku ešte nebola uhradená v dohovorenej hraničnej lehote 7 kalendárnych dní.

V prípade, že Kupujúci chce stornovať Objednávku po uhradení Platby vopred, ale ešte pred dodaním tovaru, je povinný čo najskôr kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom e-mailu , ktorý Predávajúci uvádza vo svojom profile alebo prostredníctvom internej pošty a dohodnúť si možnosti stornovania Objednávky. FreShop.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho. Po pripísaní financii na účet predávajúceho je potrebné vrátenie peňazí žiadať od konkrétneho Predávajúceho.

Ak Kupujúci chce stornovať Objednávku po dodaní tovaru, je potrebné obrátiť sa na konkrétneho Predávajúceho prostredníctvom sekcie Pošta na FreShop.sk a ďalší postup v tejto záležitosti je výhradne vecou dohody medzi konkrétnym Kupujúcim a Predávajúcim.

FreShop.sk nezodpovedá za vrátenie peňazí pri stornovaní Objednávky zo strany Kupujúceho a taktiež nezodpovedá za postup pri vybavovaní storna Objednávky u konkrétneho Predávajúceho.

ČLÁNOK III

Predaj na FreShop.sk

O novej zákazke na FreShop.sk je Predávajúci oboznámený mailom.

Kompletným potvrdením potvrdzuje Predávajúci schopnosť distribuovať všetky Položky Balíka zo Zákazky smerom ku Kupujúcemu.

Za UZATVORENIE OBCHODU sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie Zákazky zo strany Predávajúceho. V momente UZATOVORENIA OBCHODU  medzi Predávajúcim a Kupujúcim, t.j. po finálnom naplnení procesu predaja, je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny Predávajúci a Kupujúci.

PLATBA ZA TOVAR A DISTRIBÚCIA TOVARU

V prípade, že je Balík distribuovaný na DOBIERKU je Predávajúci povinný max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu odoslať DOBIERKU poštou (o presnom dátume odoslania rozhoduje dátum na obálke). Peniaze za dobierku obdrží Predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že si Kupujúci DOBIERKU nevyzdvihne v termíne určenom Slovenskou poštou, bude Balík zaslaný naspäť Predávajúcemu a ten má právo vrátiť Výrobky z Balíka medzi nepredané na FreShop.sk

V prípade, že je Balík distribuovaný DOPORUČENE alebo KURIÉROM, Kupujúci dostáva v maily všetky informácie o možnostiach Platby vopred (bankový prevod, platba na účet ) prevedie konkrétnu uvedenú sumu za Balík spolu s poštovným a do platby je povinný uviesť automatiky generovaný variabilný symbol pre konkrétnu platbu za konkrétny Balík.

V prípade Platby vopred sa Kupujúci zaväzuje uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu.

V prípade, že Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a nevyrozumie Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, má Predávajúci právo stornovať Objednávku a vrátiť objednaný Tovar medzi nepredané do svojej ponuky FreShop.sk. Predávajúci je pred týmto krokom povinný informovať Kupujúceho prostredníctvom Pošty o stornovaní Objednávky.

Predávajúci je povinný zaslať Balík maximálne do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

V prípade, že Predajca nedodá Balík v stanovenom čase (max. 14 kalendárnych dní od potvrdenia Zákazky prostredníctvom DOBIERKY alebo maximálne 14  kalendárnych dní od obdržania Platby vopred) alebo v prípade, že Balík dodá nekompletný, či nezodpovedajúci avizovanej kvalite, má Kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním sa Predávajúceho prostredníctvom oficiálneho Hodnotenia správania sa Predajcu.. Zoznam hodnotení kladných aj záporných, je verejnou súčasťou profilu Predávajúceho. FreShop.sk má na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim, využiť možnosť deaktivovať profil takéhoto Predajcu.

V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za proces platby a následnej distribúcie Balíkov výhradne na vzťah Kupujúci – Predávajúci.

FreShop.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za platbu tovaru zo strany Kupujúcich, ani za jeho distribúciu zo strany Predávajúcich.

Výhradnú zodpovednosť za neuhradenia tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie Kupujúci.

Predávajúci berie na vedomie, že z ceny za vykonaný nákup si FreShop.sk nárokuje(vypláca) 12%-tnú províziu.

FreShop.sk nezodpovedá za nezrealizovanie platby, za oneskorené pripísanie úhrady na účet Predávajúceho, ani za chybné uvedenie čísla účtu zo strany Predávajúceho.

Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie Predávajúci.

Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predávajúci v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne distribúcie Balíka, problémov s dodaním Balíka alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má Kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na Predávajúceho prostredníctvom internej Pošty.

Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe za Objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na stránke www.freShop.sk, v rámci sekcie Pošta. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi Kupujúcim a Predávajúcim a nezobrazuje sa všetkým užívateľom freShop.sk. FreShop.sk ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu. Kupujúci a Predávajúci nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo freShop.sk.

Kupujúci a Predávajúci nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo freShop.sk.

KÓDEX SPRÁVANIA SA PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci, ktorý je zaregistrovaný na freShop.sk je povinný dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

 1. Predaj, distribúcia tovaru a vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na stránke www.freShop.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho Predávajúceho, ktorý si takýmto spôsobom udržiava samostatnosť a zodpovednosť za dopravu tovaru, platbu za tovar a vlastné zisky.
 2. Zodpovednosť za právo na výrobu a predaj vlastných výrobkov nesie každý Predávajúci sám za seba. FreShop.sk nezodpovedá za právnu spôsobilosť Predávajúceho k internetovému predaju výrobkov.
 3. Predávajúci na freShop.sk si je vedomý, že pre predaj tovaru na internete môže byť vyžadované vlastníctvo patričného živnostenského oprávnenia.
 4. Každý Predávajúci je oprávnený vlastniť viac ako jeden registrovaný účet na freShop.sk, avšak je zakázané tieto účty zneužívať a vytvárať aktivity, ktoré by mohli súvisieť s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé konanie, agresívne obchodné praktiky).
 5. Výrobky predávané na freShop.sk musia byť originálnymi výrobkami Predávajúceho, ktorý uverejnením fotografií výrobkov vo fotogalérii na podstránke svojho profilu v rámci freShop.sk garantuje, že výrobky pochádzajú z jeho vlastnej výroby alebo z výroby tímu, ktorého je súčasťou. Nie je podmienkou, aby výrobky autora boli označené výrobnou značkou.
 6. Každý výrobok Predávajúceho musí obsahovať úplné zloženie z čoho je vyrobený.
 7. Každý Predávajúci uverejnením svojho tovaru na freShop.sk garantuje jeho zodpovedajúcu kvalitu, originalitu a nepoškodenosť. FreShop.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov freShop.sk
 8. V procese predaja a distribúcie tovaru smerom ku Kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne Predávajúci.
 9. Každý Predávajúci má informačnú povinnosť vo vzťahu ku Kupujúcemu.
 10. Je zakázané klamať Kupujúceho, hlavne uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje alebo úmyselné zamlčanie údajov o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach.
 11. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov.
 12. Predávajúci je povinný informovať o cene výrobku pravdivo. Neúplná cena alebo pochybenie zo strany Predávajúceho, ktoré má za následok uvedenie nesprávnej ceny nie je zodpovednosťou freShop.sk
 13. Ak je Predajca na FreShop.sk podnikateľ (živnostník) a platca DPH, je povinný uvádzať ceny pre Kupujúcich vrátane DPH a na túto skutočnosť upozorniť Kupujúcich vo svojom Profile na stránke FreShop.sk.
 14. Ak je Predajca podnikateľ (živnostník) a nie je platca DPH alebo ak nie je podnikateľ, sú jeho ceny výrobkov uvádzané na stránke FreShop.sk cenami bez DPH.
 15. Predajca je povinný Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.
 16. Každý predávajúci na FreShop.sk. je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 17. Predajca nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je chránený autorskými alebo inými právami.
 18. Predajca nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.
 19. Každý Predajca je povinnýpravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku.
 20. Predajca je povinný akceptovať podmienku, že predaj výrobkov uverejnených na stránke sk, ako aj následná komunikácia ohľadne predaja s Kupujúcim, prebieha výhradne na stránke www.FreShop.sk a prostredníctvom mailovej komunikácie realizovanej v rámci stránky FreShop.sk.Akákoľvek ďalšie Dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim, či už o platbe alebo distribúcii tovaru prebieha taktiež výhradne na stránke www.FreShop.sk . Táto komunikácia prebieha výhradne medzi Kupujúcim a Predávajúcim, žiadnemu inému užívateľovi webu nie je prístupná. FreShop.sk má prístup k danej komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.
 21. Predávajúci nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a Kupujúcim za účelom predaja tovaru mimo FreShop.sk.
 22. Každý Predávajúci je povinný zachovávať a dodržiavať pravidlá kódexu správania a zároveň konať v súlade zo zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa.
 23. Za porušenie kódexu správania je sprostredkovateľ FreShop.sk oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s Predávajúcim, ktorý vznikol registráciou a následným schválením Podmienok používania FreShop.sk. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a následné stiahnutie jeho ponuky tovaru zo stránky FreShop.sk.
 24. Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi FreShop.sk a registrovaným Predávajúcim v momente odsúhlasenia týchto Podmienok používania FreShop.sk je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Predávajúci je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď prevádzkovateľom FreShop.sk (v elektronickej podobe alebo poštou). Ponuku výrobkov na FreShop.sk je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Predávajúci alebo môže po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Predávajúceho deaktiváciu vykonať prevádzkovateľ FreShop.sk. Predávajúci po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na FreShop.sk počas trvania zmluvného vzťahu.

Provízny systém

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu Predávajúceho a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou si FreShop.sk nárokuje Províziu vo výške 12% z ceny každého predaného výrobku.

Predávajúci berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke FreShop.sk Kupujúcim je plná cena, to znamená cena bez Provízie, ktorú si nárokuje FreShop.sk za sprostredkovanie obchodu. V momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim si FreShop.sk nárokuje Províziu vo výške 12% z ceny výrobku bez poštovného.

K nárokovaniu Provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu na FreShop.sk dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Kupujúci nakupujú na FreShop.sk za plné ceny a tieto ceny sa uhrádzajú Predávajúcim jedným zo zvolených spôsobov platby. FreShop.sk si províziu nárokuje automaticky z ceny každého predaného výrobku po Uzatvorení obchodu.

Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Faktúra je Predávajúcemu zasielaná vždy raz mesačne mailom. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail Predávajúcemu. Faktúru je možné splatiť buď prevodom na účet FreShop.sk alebo poštovou poukážkou.

K provizovaniu za sprostredkovanie predaja na FreShop.sk z ceny predaného výrobku dochádza vždy v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, t.j. momentom potvrdenia kompletnej zákazky predávajúcim. Provízia sa vypláca až keď niečo na FreShop.sk reálne predáte.

Ceny výrobkov, ktoré na FreShop.sk predávate budú ponížené o 12%, (na toto treba myslieť pri cenotvrobe – napr. v prípade, že nastavíte cenu Výrobku 5 EUR, provízia bude činiť 0,6 EUR, zostane Vám teda čistý zisk 4,40 EUR).

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry má FreShop.sk právo zrušiť zmluvnú spoluprácu s Predávajúcim, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia týchto Podmienok používania FreShop.sk.

Predávajúci berie na vedomie, že Uzatvorením obchodu bola FreShop.sk zarátaná Provízia za sprostredkovanie obchodu a storno Objednávky zo strany Kupujúceho alebo Predajcu v ktorejkoľvek fáze obchodu, či už pred a alebo po zaplatení sumy za tovar, na tejto skutočnosti nič nemení.

Rovnako v prípade sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcim nemá Predávajúci nárok na vrátenie Provízie.

Zodpovednosti a práva FreShop.sk

FreShop.sk nevstupuje do priameho vzťahu s Predávajúcim.

FreShop.sk nie je predajcom zobrazených Výrobkov od jednotlivých Predávajúcich prezentujúcich sa na www.FreShop.sk.

FreShop.sk je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predávajúcich, ktorí svoje Výrobky ponúkajú a predávajú v rámci webu FreShop.sk.

FreShop.sk nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane Predávajúceho súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na FreShop.sk.

FreShop.sk nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých Predávajúcich, ktoré sú Predajcovia povinní ponúkať a predávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

FreShop.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov FreShop.sk.

FreShop.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť zobrazovaných výrobkov zo strany Predajcov.

FreShop.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Predávajúceho pri predaji jednotlivých výrobkov.

FreShop.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predávajúci poskytol Kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu (napríklad za vecne nesprávne tvrdenia o povahe výrobku)

FreShop.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie tovaru, ani za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • obsahovú náplň balíka

FreShop.sk taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany Kupujúceho a vybavenie Objednávky zo strany Predávajúceho. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie Predávajúci. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Predávajúci v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

FreShop.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami od ktorých tovar zakúpil.

FreShop.sk si vyhradzuje právo na odstránenie zakázaného tovaru zo systému v zmysle kódexu správania Predajcu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.

FreShop.sk si vyhradzuje právo na deaktiváciu Profilu Predávajúceho a na zamedzenie opätovnej registrácie na stránke FreShop.sk bez udania konkrétneho dôvodu.

FreShop.sk si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na stránku www.FreShop.sk ktorémukoľvek registrovanému Kupujúcemu alebo Predajcovi bez udania konkrétneho dôvodu.

FreShop.sk zodpovedá výhradne za správu internetovej stránky www.FreShop.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.

FreShop.sk ako prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.FreShop.sk a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

FreShop.sk má právo používať tieto informácie za účelom prezentácie webu www.FreShop.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu (napríklad poskytnutie údajov Predajcu v prípade reklamácie).

FreShop.sk má právo použiť fotografie výrobkov registrovaných Predávajúcich za účelom propagácie webovej prezentácie www.FreShop.sk prostredníctvom tretích strán.

FreShop.sk si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.FreShop.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných Predávajúcich a Kupujúcich na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu FreShop.sk.

V prípade ukončenia prevádzky webu www.FreShop.sk nevyplývajú prevádzkovateľom FreShop.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Predávajúcim.

FreShop.sk žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií Predávajúcich a Kupujúcich po ukončení fungovania webu www.FreShop.sk.

Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 2. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 3. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 4. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu FreShop.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu FreShop.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 5. Vyplnením a odoslaním objednávky používateľ (kupujúci) pristupuje k týmto Podmienkam používania FreShop.sk, ako aj k ďalším podmienkam on-line objednávania z ponuky produktov predávajúcich.

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu FreShop.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu FreShop.sk, ani za spôsob akým služby portálu FreShop.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu FreShop.sk Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu FreShop.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu FreShop.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu FreShop.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli FreShop.sk.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých predávajúcich a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli FreShop.sk.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť FreShop.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu FreShop.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli FreShop.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu FreShop.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnému Predávajúcemu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu produktov poskytovaných Predávajúcimi, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Predávajúceho, od ktorého boli Produkty objednané.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.FreShop.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania pri registrácii na FreShop.sk., s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Registráciou na FreShop.sk Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Podmienok používania“ v znení platnom v deň registrácie.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predajca a Kupujúci registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi FreShop.sk a registrovanými Kupujúcimi a Predajcami, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Podmienok používania FreShop.sk a dohody z nich vyplývajúcej budú riešené zmierom. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

Prevádzkovateľ: Jana Klimková, Hviezdoslavova 274/85, 976 67  Závadka nad Hronom, IČO: 51500078.

Obnoviť heslo